Zapoznałem się z regulaminem loterii i go akceptuję

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia loterii

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest K&Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 11, 61-854 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania w niej nagród.